.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


KONCERT

Doba adventu znamená: zastavení, radost a očekávání ....


Adventní věnec

KostelCitát 6

„Mezní užitek určuje priority"


Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. Každý z nás má jinak nastavené rozlišovací schopnosti. A každého z nás také "tlačí bota" někde jinde.
2. Někdo řeší zásadní existenční a zdravotní problémy. A jiného třeba zase především trápí světová nespravedlnost, nevzhlednost okolí bydliště, nebo přebujelá korupce. Proto jednomu může nečekaný příjem z dědictví ve výši 10 miliónu korun vyřešit spoustu problémů a pro druhého to bude zbytečné "papírování". Pro někoho může být zatčení a exemplární potrestání zkorumpovaného politika významný milníkem. Pro jiného to zase může být aktem křivdy vůči politikovy, který to s obyčejnými lidmi myslel dobře.
3. Před pudem sebezáchovy jsme si ovšem my lidé rovni! Všichni se mu snažíme ze všech sil vyhovět. Lišíme se ovšem v tom, jakého stupně zabezpečení jsme již dosáhli a co vnímáme jako největší hrozbu. Pro nižší společenské vrstvy mohou být třeba zdravotní dopady zaměstnání menším strašákem než nečekaný vyšší výdaj. Pro vrcholový management naopak může být obrovskou hrozbou politický převrat na druhé straně Země (riziko krachu), nebo menší zdravotní neduh.
4. Proto také různé společenské vrstvy hledají obtížně shodu ve strategických prioritách. Pro jedny je například "zelená politika" samozřejmostí a druhé naopak s tím spojené zvýšené životní náklady mohou vést k pádu do dluhových pastí ??! Proto mějme oči otevřené a pokud chceme pochopit druhé, tak přemýšlejme o jejich životě a o tom, jak oni vidí svět. Náš boj s hrozbami, které my považujeme za zásadní totiž může druhé dostat do neřešitelné situace. A i kdyby nám třeba na osudu druhých nezáleželo, tak si uvědomme, jak dopadají elity ve společnostech s padlou nižší a střední třídou... Tam kde jsou lidé bez budoucnosti, kteří nemají co ztratit, padají k zemi i elity. A někdy i doslovně. Proto se dívejme na potřeby komplexně! Uvědomme si, že problémy druhých jsou i naše problémy!Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


KostelVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)