.: HLAVNÍ STRÁNKA :.

PřipomenutíCitát 2

"Veškeré naše znalosti jsou pouhými předsudky"

Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. To, co nazýváme znalostmi jsou pouhé závěry z opakovaných pozorování, ze zkušeností, z našeho vnímání světa, nebo to jsou převzaté informace od druhých. V každém případě si nemůžeme být nikdy jisti, že se jedná o absolutní pravdu.
2. Předsudky mají v našich životech podobnou roli jako pravda. Úkolem obojího je poznání světa, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a abychom dokázali odhadnout budoucnost. Pokud jsou tedy naše znalosti nepřesné, tak děláme chybná rozhodnutí.
3. Naše znalosti mají podobný charakter, jako předsudky k národům, národnostním menšinám, různým povoláním, atd. Znalosti a předsudky tedy mohou být velmi výstižné, převážně trefné, ale i zcela mimo mísu, nebo zastaralé.
4. Kvalitu našich znalosti berme s rezervou, vnímejme pokorně připomínky druhých a buďme si vědomi toho, že naše znalosti nejsou absolutní.Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


KostelVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)