.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


Citát 3

"Byl to krutý génius, kdo první dokázal přimět druhé, aby více usilovali o dosahování jeho cílů, než o naplnění vlastního života".

Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. Obecně řečeno je naplněný život spjatý se seberozvojem, s dobře fungující rodinou, se správnou výchovou dětí a s dobrými vztahy s naším okolím.
2. To, zda máme naplněný život hlídá náš pud sebezáchovy a pokud on není spokojený, tak nás trápí úzkostmi a dalšími nepříjemnými pocity (tomuto tématu se věnuje většina dosavadních přednášek projektu Poznávání podstaty).
3. Je lákavé motivovat druhé různými cetkami v podobě peněz, luxusu a předstíraného respektu, aby oni zapomínali na to, co tvoří podstatu naplněného života a aby nám za ty bezcenné odměny pomáhali na vlastní úkor. Není těžké zasvětit práci pro druhé život, ale bez dětí po nás nic smysluplného nezůstane.
4. Zamysleme se nad tím, kolik z činností, které běžně děláme je smysluplných z pohledu našeho celého života a kolik z nich je vlastně pro nás nepřínosných.Účastníci gospelového workshopu, více k akci ve složce atktivity NF, připomínka 120. výročí narození P. Toufara


Video - Gospel - 120 let od narození Toufara - https://youtu.be/pXhPCiuhHk4


Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


KostelVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)