.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


Benefiční pásmo

DOMOV MŮJ …

Sólový pořad Štěpána Raka ke stému výročí vzniku Československa
(délka cca 70-80 min, bez pauzy)

"Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé, excelentní kytaristé a - Štěpán Rak." - John Botton, světoznámý novozélandský hudební kritik.

Úvodem pořadu zazní „Vzpomínka na Prahu“inspirovaná básní Vítězslava Nezvala „Sloky o Praze“ a závěrem symfonické básně Bedřicha Smetany „Vltava“.A právě „Vzpomínka na Prahu“ odstartovala dlouholetouúspěšnou pódiovou spolupráci Štěpána Raka s Alfredem Strejčkem, kteří letos oslaví 30 let společné umělecké činnosti. K 23 společným projektům můžeme přiřadit i tento, jehož iniciátorem a spoluautorem je opět Alfred Strejček.
Díky „Vzpomínce na Prahu“ byl v minulosti Štěpán Rak pozván do mnoha zemí světa včetně Austrálie a Nového Zélandu. Při této skladbě, která symbolizuje lásku k domovu, se nejen krajané, ale i on sám mnohdy neubrání dojetí.

V následující části koncertu provede Štěpán Rak instrumentální zpracování oblíbených písní našeho prvního presidenta T.G. Masaryka: "Ach synku, synku“ a„Teče voda teče“.

Podobným způsobem představí Štěpán Rak výběr z písní Karla Hašlera, například"Po starých zámeckých schodech", největší hit roku 1918 "Pětatřicátníci", "Vltavo, Vltavo" a "Vesničko maličká v údolí šumavském", kterou se Štěpán Rak naučil v roce 1992 od našich krajanů v Austrálii.

„Dobro a Zlo“ - kytarová kreace (původně pohádkový příběh zobrazující souboj dobra a zla) zpracovaná v kontextu dramatických událostí od vzniku Československa až po jeho rozdělení na dva samostatné státy. Součástí Československa byla v letech 1919-1939 Podkarpatská Rus, ze které pocházela biologická matka Štěpána Raka,Vasilina Slivková. Ta přišla se Svobodovou armádou z Buzuluku do Prahy, kde se jí Štěpán Rak 8.8.1945 narodil.Jako pocta zazní její oblíbená ukrajinská píseň.
Rok 1968 připomene slavná melodie Sulika, kterou Štěpán Rak žertem uvádí jako skladbu „v podání balalajkového souboru Štěpána Raka“.

Závěrečný blok:
K poctě Slovenska zazní instrumentálně zpracovaná slovenská lidová píseň „Ej, okolo Levoči“, dále pak původní Československá státní hymna: „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou sa blýská“.
Vzhledem k rozdělení Československa bude tento blok končit kytarovými variacemi na oficiální českou národní hymnu (tato improvizace v závěru vyvrcholí unikátním zpracováním pro sólovou kytaru v orchestrálním zvuku).

Přídavek:
"Ta naše písnička česká" začne v podobě instrumentální a refrén vyvrcholí společným zpěvem.

Jedna z největších legend anglické kytary John W. Duarte (1919-2004) napsal o Štěpánu Rakovi: „Ludwig van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru a tím, kdo jeho sen nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“Nadační fond v Číhošti – hodnocení po šesti letech

Nadační fond jsme založili v roce 2012. Farníkům ale i lidem z okolí nebyl lhostejný stav číhošťského kostela a chtěli pomoci s jeho obnovou.

Od roku 2012 až do roku 2017 se nám podařilo ve spolupráci s farností provést mnoho potřebných oprav – kompletně jsme zpevnili venkovní taras a obnovili oplocení včetně brány, vyměnili elektroinstalaci v celém kostele, provedli odvlhčení kostela účinným odvětráním, vymalovali celý interiér kostela, vyměnili střešní krytinu na věži kostela, bočním vstupu a nad sákristií za modřínovou štípanou šindelovou krytinu. Nevyužívanou farní garáž jsme přebudovali v potřebné sociální zařízení, opravili jsme fasádu na celém kostele, vybudovali přístupové chodníky ke kostelu, opravili farní zeď včetně brány. Na odborné práce jsme si museli zjednávat firmy, ale mnoho prací jsme prováděli svépomocí – pomáhat přicházeli místní dobrovolníci ale i lidé z okolí, velkou oporou nám byl i místní obecní úřad – náš zřizovatel, místní firma Klas a.s. ale i jiné firmy z okolí. Chtěla bych touto formou poděkovat všem dobrovolníkům za nezištnou výpomoc při opravách kostela nejen při naší činnosti ale i všem, kteří o kostel a faru pečovali i před naším působením. Velké díky patří i všem dárcům za finanční podporu našich aktivit.

V roce 2014 byly, především díky panu Doležalovi – životopisci o P.Toufarovi, nalezeny na ďáblickém hřbitově v Praze ostatky P. Toufara. Genetickými testy byla potvrzena jejich pravost. Poté byly 12.7. 2015 slavnostně uloženy ostatky P.Toufara v číhošťském kostele. Pro tento slavnostní akt byla vyrobena nerezová schrána na ostatky a přímo v kostele vybudován hrob P.Toufara. Návratem Toufarových ostatků zpět do Číhoště došlo k obrovskému zadostiučinění – P. Toufar se do Číhoště vrátil po dlouhých 65. letech. Ukládání ostatků bylo doprovázeno projevenou obrovskou úctou nás mnoha přítomných. Nyní je na místě, abych zde upřímně poděkovala všem, kteří se jakkoli zasloužili o nález ostatků P.Toufara a především jejich návrat zpět do svého posledního působiště.

Když jsme v roce 2012 zakládali NF, netušili jsme, co se bude dít, co se nám podaří. Po návratu Toufarových ostatků zpět do Číhoště jakoby naše počínání nabylo pravé smysuplnosti – kostel jsme měli připravit jako důstojné místo pro návrat P.Toufara zpět do Číhoště.

Našimi aktivitami ale nejsou pouze brigády a opravy kostela. Pořádáme různé benefiční akce – koncerty, připomínky událostí z osudných 50. let minulého století. Díky tomu máme možnost setkávat se s mnoha lidmi navzájem, lidé se do Číhoště rádi vracejí. Bez nadsázky lze říci, že odkaz P.Toufara je i v setkávání lidí, navazování nových přátelství, projevované úctě P. Toufarovi. To vše se daří díky pochopení a spolupráci se současným panem farářem, který je této myšlence velice nakloněn.

V současné době se zdá, že naše původní poslání – oprava kostela, je ve velké míře splněno.

Královéhradecká diecéze nyní zvažuje zadání architektonické soutěže na vypracování studie o celkovém využití kostela, fary a přilehlých ploch. Studie by měla zacílit na stávající prostory a plochy tak, aby tyto byly komplexně využity především pro poutníky a Číhošť zůstala živou farností. Mohlo by zde být vybudováno zázemí pro poutníky, venkovní podium apod. Všechny tyto úpravy by měly být prováděny se zřetelem před možným blahořečením P.Toufara.

Do číhošťského kostela přijíždějí poutníci z různých koutů naší vlasti, ale i ze zahraničí, kteří se chtějí poklonit památce P.Toufara, požádat u něj za přímluvu ve svých těžkých životních údobích, poděkovat za jeho nezpochybnitelnou víru.

Stále věříme, že má cenu připomínat životní příběh P.Toufara i v dnešní době. Jeho smrt nebyla pouze tragická a nesmyslná. Je to příběh o hluboké víře ale také o odpuštění.

Věra Kovandová - předsedkyně NFNávrh na činnost NF v roce 2018

a) Vyměnit zkorodovaný okap na budově fary aby bylo zabráněno další degradaci omítek a budovy jako celku – náklady budou hrazeny z účtu NF
b) Zadat provedení průzkumu zdravotního stavu krovu nad lodí, presbytářem i věží kostela – náklady budou hrazeny z účtu NF
c) Do lavic v kostele nainstalovat topná tělesa – náklady budou hrazeny z účtu NF

Uspořádat benefiční koncert – termín bude upřesněnVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- P. Ing. Fiala Tomáš - +420 732 303 370, fialat@email.cz

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)