.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


Citát 4

"Společný příběh je základem přátelství, komunikace, ale i davové nenávisti".

Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. Společné zážitky nás sbližují a pomáhají nám navazovat bližší vtahy s druhými. Navíc si tvoříme díky společným zážitků podobný životní příběh, který je zase základem pro to, jak vnímáme svět. Z tohoto důvodu není náhodou, že si různé významné skupiny budují silné příběhy s určitým cíleným vyzněním. Příkladem jsou příběhy o hrdinech náboženských, hrdinech národních, ale třeba i o hrdinech sportovních. Ovšem ještě silnější než, příběhy o hrdinech jsou ty o podlé zradě a o nesmyslné krutosti jiné skupiny. A ty příběhy o podlosti mají moc poštvat různé skupiny proti sobě a pak se již ani často neřeší pravdivost těchto příběhů.
2. Silné příběhy mají moc rychle se šířit a významně utvářejí naše světonázory. A lidé s blízkými světonázory spolu snáze komunikují, protože vnímají svět podobně, vnímají podobně i význam jednotlivých komunikačních nástrojů (např. slov) a společný příběh sbližuje i jejich hodnotový žebříček.
3. Pokud si s někým chceme rozumět, nebo pokud se chceme s někým přátelit, tak jsou společné zážitky a podobný pohled na svět vhodným a účinným přístupem... A pokud nic jiného, tak alespoň máme díky společnému příběhu nějaké téma k hovoru :-).
4. Na poutavých příbězích (zážitcích) tedy stavme pevná přátelství, protože lidí, se kterými takovéto příběhy prožíváme bude vždy jen pár. A pokud nám někdo sdělí silný příběh, který v nás vyvolává silné emoce, tak si uvědomme, že si nemůžeme být nikdy zcela jistí pravdivostí tohoto příběhu. Je bláhové nenávidět nebo obdivovat někoho, na základě příběhu, který známe pouze zprostředkovaně.Účastníci gospelového workshopu, více k akci ve složce atktivity NF, připomínka 120. výročí narození P. Toufara


Video - Gospel - 120 let od narození Toufara - https://youtu.be/pXhPCiuhHk4


Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


KostelVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)