.: HLAVNÍ STRÁNKA :.

Benefiční setkání 2020

Benefiční setkání 2020 - program


Kostel - kresba

Autor kresby: H + H Pospíchalovi, Kutná Hora


Autorský střih: Elegie Toufarova kříže, Otakar Dušek

Autorský střih


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


Kostel

Pozdrav z pouti ze Svaté země. Na naší pouti jsme prosili za obnovu dobrých mezilidských vztahů v číhoštské farnosti, živý odkaz Pátera Toufara.

Pozdrav z pouti ze Svaté země. Na naší pouti jsme prosili za dobré mezilidské vztahy v číhoštské farnosti, živý odkaz Pátera Toufara.

Pozdrav z pouti ze Svaté země. Na naší pouti jsme prosili za dobré mezilidské vztahy v číhoštské farnosti, živý odkaz Pátera Toufara.Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)