.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.


Benefiční koncert v Číhošti V

Děkujeme všem účinkujícím za profesionální výkony a citlivě sestavený repertoár. Prostředí číhošťského kostela umocnilo nevšední kulturní zážitek a dodalo na slavnostní atmosféře.

Benefičním koncertem jsme chtěli poděkovat všem, kdo se zasloužili o exhumaci ostatků P.Toufara z ďáblického hřbitova v Praze a jejich následné slavnostní uložení v číhošťském kostele.

Dále jsme chtěli poděkovat všem dárcům za finanční podporu a brigádníkům za nezištnou výpomoc – bez této podpory bychom opravy kostela nedokázali provádět v takovém rozsahu.

Všichni účinkující se vzdali nároku na honorář.

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 7.366,- Kč. Celá částka bude použita na další opravy kostela.FOTOGALERIE - BENEFIČNÍ KONCERT V.

5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert 5. Benefiční koncert


V. benefiční koncert

5. benefiční koncert