.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.

Opravy a stavební činnosti provedené v roce 2015

Výměna střešní krytiny na věži kostela, oprava fasády na celém kostele

Na výše uvedené opravy přispěli finančními prostředky farnímu úřadu v Číhošti:
- Havarijní fond MK
- Kraj Vysočina
- Diecéze KH
- Obec Číhošť
Věcný dar – dřevo na opravu střechy věnovala
- Obec Vlkanov

Sociální zařízení

- Hrazeno z prostředků NF a farnosti Číhošť
Materiální a technická výpomoc
- Obec Číhošť, KLAS a.s., Unimont j.c.k. s.r.o.

Vybudování hrobu P.Toufarovi

- Hrazeno ze samostatné sbírky založené na účtu NF


Náklady na opravy a výše dotací jsou uvedeny ve složce aktivity NF – opravy 2015

Všem dárců upřímně děkujeme za podporu při obnově číhošťského kostela.


OPRAVY 2015 - FOTOGALERIE

Náklady na opravu střechy věže kostela, fasádu celého kostela + opravu opěrných sloupů

Rozpočet celkem: 1.310.174,-

Dotace havarijní fond MK – 340.000,- Kč (střecha)
Dotace Kraj Vysočina - 267.150,- Kč (fasáda)
Fond solidarity diecéze HK – 130.000,- Kč
Obec Číhošť – 85.917,-

Obec Vlkanov – věcný dar – dřevo na opravu střechy

Práce provedené svépomocí – 422.016,-

Zbývající náklady hrazeny z prostředků NF a farnosti Číhošť


Střecha a fasáda:
Střecha a fasáda Střecha a fasáda Střecha a fasáda Střecha a fasáda Střecha a fasáda Detail krovu Detail nové římsy Detail nové střechy Detail střechy - báň Detail střechy - římsa Detail střechy Nová střecha - pohled od fary Nová střecha - pohled od hlavního vstupu do kostela Nová střecha - pohled z návsi Pokládka střechy začíná Poškozená hrotnice Poškozený střešní trám Skryté výlezy na střechu Hotová fasáda na věži kostela Hotová fasáda na věži kostela Nová fasáda Nová fasáda Nová fasáda Nová fasáda Nová fasáda

Náklady na výstavbu sociálního zařízení: 499.236,- Kč
- Hrazeno z prostředků nf a farnosti Číhošť
Materiální a technická výpomoc:
- Obec Číhošť, KLAS a.s., Unimont j.c.k. s.r.o.


Sociální zařízení:
Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení Sociální zařízení