.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.

Opravy v roce 2017

Výměna střešní krytiny nad sákristií

Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017

Dokončení opravy farní zdi

Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017 Opravy 2017


Náklady za opravy v roce 2017

a) Dokončena oprava farní zdi a brány
- výdaje v roce 2017 za materiál a práce - 42.929,-
- výdaje v roce 2016 za materiál a práce - 48.979,-
Náklady za opravu celkem - 91.908,- (hrazeno z účtu NF)
Farní zeď byla částečně opravena svépomocí.

b) Výměna střešní krytiny nad sákristií
- původní krytina – eternitové šablony
- nová krytina – modřínový štípaný šindel
Náklady celkem - 120.805,- (hrazeno z účtu farnosti)