.: FOTOGALERIE :.


PŮVODNÍ STAV Z ROKU 2012

Loď kostela a presbytář Křtitelnice (pochází z Dolnokrálovického kostela) Kazatelna a místo pro postranní oltář Sanktuarium a část odkrytých fresek Odkrytá část fresek Odkrytá část fresek Nynější strop lodě a kůr Vchod do sakristie a podobizna pátera Toufara Loď kostela Detail části fresky Vchod do kostela Boční vchod do kostela Zadní vchod a detail věže – pohled z venku Venkovní fasáda Venkovní fasáda Venkovní fasáda Celkový pohled na kostel Pohled od oltáře Klenba presbytáře Původní malba stropu lodě – nedochovala se, musela být stržena Původní malba stropu lodě – nedochovala se, musela být stržena Vchod do kostelaSTŘECHA A FASÁDA - PŮVODNÍ STAV Z ROKU 2012

Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012 Střecha a fasáda - původní stav z roku 2012