.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.

Kostel a fara v Číhošti

Opravy a investice provedené v letech 2012 - 2016

Název akce Rok realizace Náklady celkem
Opravy vstupů do kostela, schodiště a dveře na kruchtu 2012 26.036,-
Restaurátorské zakrytí fresek 2013 42.320,-
Oprava tarasu, brány, nátěr plotu 2013 46.708,-
Elektroinstalace – kompletní výměna el. v kostele 2014 148.107,-
Odvlhčení kostela - odvětrávání vnitřní i venkovní, výmalba celého kostela 2014 880.194,-
Vybudování sociálního zařízení pro poutníky 2015 499.236,-
Střecha na věži kostela 2015 440.987,-
Fasáda celého kostela 2015 869.187,-
Hrob P.Toufara 2015 514.952,-
Chodníky ke kostelu 2016 200.340,-
Střecha- sínice, sanktusník 2016 198.460,-
Oprava farní zdi, rozpracováno 2016 48.979,-
Zaplynování kostela 2016 30.000,-
Celkem3.945.506,-


Zdroje financování: Částka
Farnost Číhošť 159.368,-
Nadační fond Číhošť 729.232,-
Diecéze Hradec Králové – fond solidarity 290.000,-
Ministerstvo kultury – havarijní fond 498.000,-
SZIF – obnova venkovské krajiny a památek 140.237,-
Kraj Vysočina – obnova památek 534.186,-
Obec Číhošť 85.917,-
Samostatná sbírka na hrob P.Toufarovi 514.952,-
Svépomoc – uznatelná položka dotace 993.614,-
Celkem 3.945.506,-


Práce svépomocí jsou uvedeny pouze u dotačních titulů, kde bylo možno touto položkou snížit vlastní finanční náklady.
Práce svépomocí byly prováděny téměř u všech realizovaných akcí, pouze nejsou vyčísleny.