.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.


65. výročí číhošských událostí

Expozice o životním osudu Pátera Toufara na faře v Číhošti

Expozice bude otevřena vždy po konání bohoslužeb. V jiné dny bude přístup do expozice umožněn po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní telefony :

Nadační fond Číhoš
Kovandová Věra – 728 916 111

Římsko-katolická farnost Číhoš
P. Fiala Tomᚠ– 732 303 370
www.farnostcihost.cz

Výročí


65. výročí číhošských událostí

Při příležitosti 65. výročí číhoštských událostí bychom chtěli poděkovat Pánu Bohu za kněze, kteří v Číhošti působili a působí – za jejich vlastní nasazení pro duše, jejich oběti, modlitby a odříkání.

Zvláštní poděkování patří Páteru Josefu Pospíšilovi za jeho dlouholetou a obětavou službu, skromnost, skrytost a pracovitost. To on začal v Číhošti sloužit mše svaté na smír za křivdy a utrpení, které se váží k Číhošti a smírné pobožnosti na výzvu Panny Marie Fatimské.

Další velké díky patří panu Miloši Doležalovi za mimořádné úsilí při pátrání a objasňování života a smrti Pátera Josefa Toufara.

členové nadačního fondu v Číhošti


FOTOGALERIE - 65. výročí číhošských událostí


21.2. - 22.2.2015

65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí
11.12.2014

65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí
14.12.2014

65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí 65. výročí číhošských událostí