.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.


OBSAH:

Kulturní akce:
Pěší pou - Zelená hora 18. 3. 2023
Koncert manželé Radovi a Markéta Zemková 11.12.2022
Večer chval 19.11.2022
Noc kostelů 10.6.2022
Připomenutí 120. výročí narození P. Toufara
Svatopostní koncert skupiny Listověj
Benefiční koncert k příležitosti číhošského posvícení
Benefiční setkání 2021 - JEDEN Z NÁS
Benefiční setkání v Číhošti 28.8.2020
Rozloučení farníků s P. Tomášem Fialou
Červenec 2018
68. výročí úmrtí P.Toufara
3. adventní neděle 2017
Červenec 2017
Sraz rodáků 2017
Benefiční koncert VIII.
67. výročí úmrtí P.Toufara
Připomínka číhošské události
Benefiční koncert VII.
Děkovná pou 2016
Lenka Filipová - benefiční koncert
66. výročí číhošských událostí
Benefiční koncert V.
Výstava o životním osudu P.Toufara na faře
Uložení ostatků P.Toufara
65. výročí číhošských událostí
Benefiční koncert IV.
Pou Mladých lidovců, Benefiční koncert III.
Benefiční koncerty I. + II.
Výstava JOSEF TOUFAR

Opravy (a vše kolem oprav):
Opravy 2018
Rekapitulace oprav 2012 - 2016
Opravy 2017
Opravy 2016
Opravy 2015
Opravy 2014
Opravy elektroinstalace, odvodnění vnitřní a vnější, výmalba kostela
Opravy tarasu
Opravy bočního vstupu
Opravy zadního vstupu

- -