.: AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU :.

HROB P. JOSEFA TOUFARA

Ukončení sbírky na hrob P. Josefa Toufara

Díky velkorysosti mnoha dárců se podařilo shromáždit dostatečný obnos, který zcela pokryl náklady na schránu na tělesné ostatky, vybudování malé krypty v kostele v Číhošti i hrobové desky. Všem dárcům srdečně děkujeme a tímto sbírku na tento účel končíme. Samozřejmě budeme vděční za další dary na pokračující opravy místního kostela a na beatifikační proces.

Za farnost Číhošť P. Ing. Tomáš Fiala
Za Nadační fond Věra Kovandová
Postulátor procesu blahořečení P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.


Náklady na hrob P.Toufara
dary celkem: 517.453,- Kč
uhrazené náklady za vrchní desku + schrány: 514.952,- Kč


Původní stav:
HROB P. JOSEF TOUFAR - předchozí stav

Výřez dlažby - příprava na hrob
HROB P. JOSEF TOUFAR - výřez dlažby - příprava na hrob HROB P. JOSEF TOUFAR - výřez dlažby - příprava na hrob HROB P. JOSEF TOUFAR

Nerezová schrána, olověná schrána - foto autor Petr Neubert
HROB P. JOSEF TOUFAR - nerezová schrána HROB P. JOSEF TOUFAR - nerezová schrána HROB P. JOSEF TOUFAR - olověná schrána HROB P. JOSEF TOUFAR - nerezová schrána

Hrob
HROB P. JOSEF TOUFAR HROB P. JOSEF TOUFAR HROB P. JOSEF TOUFAR