.: INFORMACE PRO DÁRCE :.

Číslo účtu : 253 394 896 / 0300

Vzor darovací smlouvy : formát DOC (Word 2003), formát PDF

Email : info@nfcihost.cz

Email – vystavení darovací smlouvy : kovandova@nfcihost.cz

Kazdý dárce si může určit, chce-li být uveden na seznamu dárců na internetu – www.nfcihost.cz

Informace pro dárce :

1) Takto poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce přesáhne 2 % základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč (v úhrnu darů).
Pokud zúčtování daně místo dárce provádí zaměstnavatel, předá zaměstnanec potvrzení o daru mzdové účtárně nejpozději do 15.února následujícího roku, která toto potvrzení zahrne do položek snižujících daňový základ zaměstnance.
Pokud dárce podává daňové přiznání sám, uplatní odpočet od základu daně ve svém daňovém přiznání.

2) Pokud je dárce právnickou osobou, musí mít dar, aby mohl být uplatněn odpočet od základu daně z příjmu právnických osob , hodnotu alespoň 2000,- Kč (v úhrnu darů). Nejvýše lze odečíst 5% z upraveného základu daně.

Nadační fond přijímá také dary v hotovosti. Za každý hotovostní dar bude vystaveno potvrzení. Hotovostní finanční dary přijímají:
Věra Kovandová – tel. 728 916 111
Milan Čepek - tel. 776 627 483
Pavlína Zdražilová - tel. 777 947 881
Jiřina Hoskovcová - tel. 723 746 393
Jaroslav Skála – tel. 732 988 178
Ing. Jana Hermanová - tel. 721 114 938
OÚ Prosíčka – starosta obce - tel. 724 182 907