.: KONTAKTY :.

Název: Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Sídlo: Číhoš 44, 582 87 Číhoš

IČ: 28850599

Číslo účtu: 253 394 896 / 0300

Webové stánky: www.nfcihost.cz

Email: info@nfcihost.cz

Email – vystavení darovací smlouvy: kovandova@nfcihost.cz

Správní rada:
Věra Kovandová - předsedkyně nadačního fondu – tel. 728 916 111
Milan Čepek - tel. 776 627 483
Jaroslav Skála - tel. 732 988 178
Pavlína Zdražilová - tel. 777 947 881
Jiřina Hoskovcová - tel. 723 746 393

Revizor:
Ing. Jana Hermanová - tel. 721 114 938

Účetní:
Věra Sarkanyová – tel. 777 557 264