.: POZNÁVÁNÍ PODSTATY :.


Citát 9

„Realita rozhoduje"

Diskutér


Klíčové souvislosti:

1. Svět je nesmírně složitý a každou událost i činnost ovlivňuje nespočet okolních podmínek. My si můžeme něco sebelépe naplánovat, ale naše mysl stejně bude schopná postihnout pouze hlavní myšlenku. A pokud budeme velmi chytří, tak dokážeme kvalitně posoudit i vliv několika málo dalších souvislostí.
2. Proto vývoj obvykle probíhá tak, že se pokusíme něco vymyslet, nebo naplánovat. Pak to zrealizujeme a zjistíme, že to dopadlo jinak, než jak jsme očekávali. Prostě do toho vstoupily další okolností, které jsme nedokázali zohlednit. Ověřením myšlenky v praxi však získáváme reálnou informaci o její kvalitě a získáváme tím důležitý výchozí bod. Nyní se již můžeme soustředit na její zkvalitňování. Proto je většinou vývoj něčeho nového kombinací opakovaného plánování a experimentálního ověření. A pokud naše myšlenka nebude skutečně velmi kvalitní, tak se neuchytí, protože neobstojí v porovnání s myšlenkami druhých lidí.
3. Každý den vykonáváme nespočet činností, které nám přijdou samozřejmé a primitivní. Přesto před námi musel někdo tyto činnosti vymyslet a zdokonalit, aby se rozšířily. A každý vývoj vyžaduje schopného vynálezce, zručného experimentátora a obratného propagátora. A řekněme si narovinu, že je skutečným uměním přijít s něčím, co je současně přínosné i primitivní.
4. Proto není důležité, jak myšlenky vypadají "na papíře", ale především, jak obstojí v reálném světě. Navíc je dokonalý vývoj "od stolu" nesmírně náročný. Proto šetřeme energii a využívejme to, co již existuje. Opakované objevování Ameriky zbytečně vysiluje ??.
Citát 8

"Moc je silný magnet"

Diskutér


Klíčové souvislosti:

1. Proč nás to neskutečně silně táhne do společnosti silných, inteligentních a mocných lidí? Proč máme touhou být s mocnými lidmi i v případě, kdy nás zesměšňují, využívají, nebo nám ubližují? Proč se jim snažíme zalíbit, i když jsou pro nás vlastně pohromou? Proč sami chceme být mocní, i když tušíme, že nám tím bude vzrůstat konkurence? Proč se často ženeme na vrchol a riskujeme tím ztrátu všeho, co máme?.
2. Odpovědí nám jsou opět tužby našeho pudu sebezáchovy. Od pradávných dob totiž bývalo výhodné, abychom zvyšovali svojí šanci na přežití a abychom měli maximální možné společenské postavení a vliv. A právě toto očekáváme od vlastní moci, případně od toho, když jsme mezi mocnými. Slabost pro moc má tedy své evoluční opodstatnění. Přesto bychom si měli uvědomovat, že moc není vše!
3. Fascinace mocí nás totiž například vede k násilnickým a sebestředným partnerům a "přátelům". Stejně tak nám díky tomu podvědomě imponují mocní a sebejistí politici. Mysleme ovšem například na to, že mocný člověk nemusí využívat moc pouze v náš prospěch, ale i proti nám. Příkladem je páchání domácího násilí boxerem, rozvod s právníkem, nebo zvolení nějakého lumpa do státní správy.
4. Proto si buďme vědomí toho, že nás velmi lákají mocní i vlastní moc. Přesto raději usilujme o dosažení naplněného života, než o vysoké společenské postavení a o hromadění moci. Z výšky hold bývá pád drtivý. A při výběru partnerů přisuzujme značnou váhu i jejich lidským hodnotám a morálce. Je přeci lepší mít méně mocné ale charakterově fantastické blízké, než mocné nepřátele.
Citát 7

"Lidstvo je tu již tisíce let. Proto hledejme smysl života v tom, co tu může být i po nás"

DiskutérKlíčové souvislosti:

1. Lidé tu jsou již nespočet generací. A toho dosáhli jedině tak, že si zajišťovali potomky, že prahli po zdokonalování svých schopností, že rozšiřovali sféru svého vlivu a že se naučili spolupracovat dřív, než se vzájemně povraždili.
2. Lidstvo tedy nemůže přežít, pokud by se většina lidí soustředila pouze na svůj život a na své pohodlí. Bez potomků, bez jejich rozvoje a bez rozvoje společnosti nečeká lidstvo žádná slavná budoucnost.
3. Přirozeným smyslem života je tedy to, abychom si zajistili potomky, kterým pomůžeme, aby se stali samostatnými a schopnými. Následovně bychom se měli věnovat zvyšování kvality naší rodiny, našeho okolí a celé společnosti.
Citát 6

"Mezní užitek určuje priority"


Diskutér

Klíčové souvislosti:

1. Každý z nás má jinak nastavené rozlišovací schopnosti. A každého z nás také "tlačí bota" někde jinde.
2. Někdo řeší zásadní existenční a zdravotní problémy. A jiného třeba zase především trápí světová nespravedlnost, nevzhlednost okolí bydliště, nebo přebujelá korupce. Proto jednomu může nečekaný příjem z dědictví ve výši 10 miliónu korun vyřešit spoustu problémů a pro druhého to bude zbytečné "papírování". Pro někoho může být zatčení a exemplární potrestání zkorumpovaného politika významný milníkem. Pro jiného to zase může být aktem křivdy vůči politikovy, který to s obyčejnými lidmi myslel dobře.
3. Před pudem sebezáchovy jsme si ovšem my lidé rovni! Všichni se mu snažíme ze všech sil vyhovět. Lišíme se ovšem v tom, jakého stupně zabezpečení jsme již dosáhli a co vnímáme jako největší hrozbu. Pro nižší společenské vrstvy mohou být třeba zdravotní dopady zaměstnání menším strašákem než nečekaný vyšší výdaj. Pro vrcholový management naopak může být obrovskou hrozbou politický převrat na druhé straně Země (riziko krachu), nebo menší zdravotní neduh.
4. Proto také různé společenské vrstvy hledají obtížně shodu ve strategických prioritách. Pro jedny je například "zelená politika" samozřejmostí a druhé naopak s tím spojené zvýšené životní náklady mohou vést k pádu do dluhových pastí ??! Proto mějme oči otevřené a pokud chceme pochopit druhé, tak přemýšlejme o jejich životě a o tom, jak oni vidí svět. Náš boj s hrozbami, které my považujeme za zásadní totiž může druhé dostat do neřešitelné situace. A i kdyby nám třeba na osudu druhých nezáleželo, tak si uvědomme, jak dopadají elity ve společnostech s padlou nižší a střední třídou... Tam kde jsou lidé bez budoucnosti, kteří nemají co ztratit, padají k zemi i elity. A někdy i doslovně. Proto se dívejme na potřeby komplexně! Uvědomme si, že problémy druhých jsou i naše problémy!
Citát 5

"Lži jsou plivanci na naši budoucnost"


DiskutérKlíčové souvislosti:

1. V životě můžeme být upřímní. Upřímnost znamená, že se budeme snažit vidět svět takový, jaký je a že se jej tak budeme snažit i popisovat ostatním.
2. Upřímné vnímání a popisování světa je ale dosti náročné a ani společnost tento postup vyloženě nevyžaduje. Proto občas bývá lákavé využít lež, abychom dosáhli prospěchu, nebo abychom třeba zakryli nějaké své selhání. Lži jsou tedy takovým pohodlným prostředkem, který může zdánlivě zlepšit naši situaci.
3. Jedna drobná lež nám život nejspíš nezničí. Problém ale nastává v okamžiku, kdy se naučíme využívat lži, abychom nemuseli čelit složité realitě. Pak jedna lež zakrývá druhou a my ztrácíme schopnost vidět svět upřímně a přestáváme být schopní problémy skutečně vyřešit. Našich ustavičných lží si jistě brzy všimne i naše okolí a pravděpodobně brzy přijdeme o ty schopné a hodnotné společníky.
4. Ten nejhorší dopad mají ovšem lži na naše děti. Pro děti jsou rodiče a ostatní dospělí přirozenými vzory a pokud děti uvidí, že "dospěláci" používají lži, tak děti budou mít velkou tendenci lhát také. My si ještě můžeme pamatovat rozdíl v tom, kdy vidíme svět upřímně a kdy si život usnadňujeme lhaním. My proto můžeme mít šanci zvolit si tu složitější cestu, kdy budeme svět vnímat upřímně. Děti už tu složitější množnost znát ale nemusí a pokud jim budeme špatnými vzory, tak jim tím můžeme tu možnost volby vzít.
Citát 4

"Společný příběh je základem přátelství, komunikace, ale i davové nenávisti"


DiskutérKlíčové souvislosti:

1. Společné zážitky nás sbližují a pomáhají nám navazovat bližší vtahy s druhými. Navíc si tvoříme díky společným zážitkům podobný životní příběh, který je zase základem pro to, jak vnímáme svět. Z tohoto důvodu není náhodou, že si různé významné skupiny budují silné příběhy s určitým cíleným vyzněním. Příkladem jsou příběhy o hrdinech náboženských, hrdinech národních, ale třeba i o hrdinech sportovních. Ovšem ještě silnější než, příběhy o hrdinech jsou ty o podlé zradě a o nesmyslné krutosti jiné skupiny. A ty příběhy o podlosti mají moc poštvat různé skupiny proti sobě a pak se již ani často neřeší pravdivost těchto příběhů.
2. Silné příběhy mají moc rychle se šířit a významně utvářejí naše světonázory. A lidé s blízkými světonázory spolu snáze komunikují, protože vnímají svět podobně, vnímají podobně i význam jednotlivých komunikačních nástrojů (např. slov) a společný příběh sbližuje i jejich hodnotový žebříček.
3. Pokud si s někým chceme rozumět, nebo pokud se chceme s někým přátelit, tak jsou společné zážitky a podobný pohled na svět vhodným a účinným přístupem... A pokud nic jiného, tak alespoň máme díky společnému příběhu nějaké téma k hovoru :-).
4. Na poutavých příbězích (zážitcích) tedy stavme pevná přátelství, protože lidí, se kterými takovéto příběhy prožíváme bude vždy jen pár. A pokud nám někdo sdělí silný příběh, který v nás vyvolává silné emoce, tak si uvědomme, že si nemůžeme být nikdy zcela jistí pravdivostí tohoto příběhu. Je bláhové nenávidět nebo obdivovat někoho, na základě příběhu, který známe pouze zprostředkovaně.
Citát 3

"Byl to krutý génius, kdo první dokázal přimět druhé, aby více usilovali o dosahování jeho cílů, než o naplnění vlastního života"


DiskutérKlíčové souvislosti:

1. Obecně řečeno je naplněný život spjatý se seberozvojem, s dobře fungující rodinou, se správnou výchovou dětí a s dobrými vztahy s naším okolím.
2. To, zda máme naplněný život hlídá náš pud sebezáchovy a pokud on není spokojený, tak nás trápí úzkostmi a dalšími nepříjemnými pocity (tomuto tématu se věnuje většina dosavadních přednášek projektu Poznávání podstaty).
3. Je lákavé motivovat druhé různými cetkami v podobě peněz, luxusu a předstíraného respektu, aby oni zapomínali na to, co tvoří podstatu naplněného života a aby nám za ty bezcenné odměny pomáhali na vlastní úkor. Není těžké zasvětit práci pro druhé život, ale bez dětí po nás nic smysluplného nezůstane.
4. Zamysleme se nad tím, kolik z činností, které běžně děláme je smysluplných z pohledu našeho celého života a kolik z nich je vlastně pro nás nepřínosných.
Citát 2

"Veškeré naše znalosti jsou pouhými předsudky"


DiskutérKlíčové souvislosti:

1. To, co nazýváme znalostmi jsou pouhé závěry z opakovaných pozorování, ze zkušeností, z našeho vnímání světa, nebo to jsou převzaté informace od druhých. V každém případě si nemůžeme být nikdy jisti, že se jedná o absolutní pravdu.
2. Předsudky mají v našich životech podobnou roli jako pravda. Úkolem obojího je poznání světa, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a abychom dokázali odhadnout budoucnost. Pokud jsou tedy naše znalosti nepřesné, tak děláme chybná rozhodnutí.
3. Naše znalosti mají podobný charakter, jako předsudky k národům, národnostním menšinám, různým povoláním, atd. Znalosti a předsudky tedy mohou být velmi výstižné, převážně trefné, ale i zcela mimo mísu, nebo zastaralé.
4. Kvalitu našich znalosti berme s rezervou, vnímejme pokorně připomínky druhých a buďme si vědomi toho, že naše znalosti nejsou absolutní.

Cílem projektu Poznávání podstaty (dále jen „PP“) je … Alespoň drobné zlepšení světa. Z tohoto cíle vychází i motto projektu Naplněný život, důvěryhodná společnost, budoucnost. Projekt PP je založen na filozofii nenásilného předkládání myšlenek a informací, aby každý mohl zvážit, zda jsou pro něj tyto podněty smysluplné a přínosné.

Nyní je projekt PP zaměřen na prezentaci myšlenek a informací, které mají napomoci lepšímu poznání a pochopení světa - reality, vnímání toho v čem žijeme, atd. Kdo svět chápe lépe, ten má větší kontrolu nad svým životem a je současně méně manipulovatelný. A přesně to je jeden z cílů projektu.

V rámci projektu PP se na tomto webu můžete každý měsíc seznamovat s novým citátem. Citáty Vám, dle mého názoru, mohou pomoci lépe pochopit určitou část světa.

Citáty naleznete v menu na záložce Poznávání podstaty, kam budou postupně všechny ukládány. Na hlavní stránce bude zveřejněn pouze citát pro aktuální měsíc.

Pokud Vás citáty zaujmou, pak můžete navštívit web, který je věnován celému projektu Poznávání podstaty

Váš Diskutér


Citát 1

"Lež potřebuje při střetu s pravdou skutečně skvělého advokáta"


DiskutérKlíčové souvislosti:

1. Lež nemá bez pravdy dostatečné schopného soupeře
2. Neúplná pravda bývá převlečenou lží
3. Při konfrontaci s pravdou bývá nedokonalost lži patrná
4. Velmi schopný obhájce dokáže úspěšně hájit i lež
5. Lhát je obtížnější než mluvit pravdu. Proto máme často při boji se lží za soupeře inteligentnější oponenty
6. Pokud má lež skvělého obhájce, tak nemusí být ani pravda všem zřejmáČlověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...

Člověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...
Člověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...