.: POZNÁVÁNÍ PODSTATY :.


Citát 2

"Veškeré naše znalosti jsou pouhými předsudky"

Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. To, co nazýváme znalostmi jsou pouhé závěry z opakovaných pozorování, ze zkušeností, z našeho vnímání světa, nebo to jsou převzaté informace od druhých. V každém případě si nemůžeme být nikdy jisti, že se jedná o absolutní pravdu.
2. Předsudky mají v našich životech podobnou roli jako pravda. Úkolem obojího je poznání světa, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a abychom dokázali odhadnout budoucnost. Pokud jsou tedy naše znalosti nepřesné, tak děláme chybná rozhodnutí.
3. Naše znalosti mají podobný charakter, jako předsudky k národům, národnostním menšinám, různým povoláním, atd. Znalosti a předsudky tedy mohou být velmi výstižné, převážně trefné, ale i zcela mimo mísu, nebo zastaralé.
4. Kvalitu našich znalosti berme s rezervou, vnímejme pokorně připomínky druhých a buďme si vědomi toho, že naše znalosti nejsou absolutní.

Cílem projektu Poznávání podstaty (dále jen „PP“) je … Alespoň drobné zlepšení světa. Z tohoto cíle vychází i motto projektu Naplněný život, důvěryhodná společnost, budoucnost. Projekt PP je založen na filozofii nenásilného předkládání myšlenek a informací, aby každý mohl zvážit, zda jsou pro něj tyto podněty smysluplné a přínosné.

Nyní je projekt PP zaměřen na prezentaci myšlenek a informací, které mají napomoci lepšímu poznání a pochopení světa - reality, vnímání toho v čem žijeme, atd. Kdo svět chápe lépe, ten má větší kontrolu nad svým životem a je současně méně manipulovatelný. A přesně to je jeden z cílů projektu.

V rámci projektu PP se na tomto webu můžete každý měsíc seznamovat s novým citátem. Citáty Vám, dle mého názoru, mohou pomoci lépe pochopit určitou část světa.

Citáty naleznete v menu na záložce Poznávání podstaty, kam budou postupně všechny ukládány. Na hlavní stránce bude zveřejněn pouze citát pro aktuální měsíc.

Pokud Vás citáty zaujmou, pak můžete navštívit web, který je věnován celému projektu

Poznávání podstaty.


Váš DiskutérCitát 1

"Lež potřebuje při střetu s pravdou skutečně skvělého advokáta"

Diskutér

Klíčové souvislosti:
1. Lež nemá bez pravdy dostatečné schopného soupeře
2. Neúplná pravda bývá převlečenou lží
3. Při konfrontaci s pravdou bývá nedokonalost lži patrná
4. Velmi schopný obhájce dokáže úspěšně hájit i lež
5. Lhát je obtížnější než mluvit pravdu. Proto máme často při boji se lží za soupeře inteligentnější oponenty
6. Pokud má lež skvělého obhájce, tak nemusí být ani pravda všem zřejmáČlověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...

Člověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...
Člověče, zastav se a rozhlédni se kolem sebe ...