.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


Hradišťan v Číhošti

V těchto dnech si připomeneme dva roky od slavnosti „Návrat P. Toufara do Číhoště po 65 letech“ a zároveň také 115. výročí narození tohoto umučeného kněze. Benefiční pásmo se bude konat v Číhošti v neděli 23.7. 2017.

Program zahájíme v kostele. Od 15 hodin bude promítán sestřih záznamu České televize ze slavnosti roku 2015. Promítání bude obohaceno hudebním doprovodem klasické hudby, zahrají Magdaléna Mašlaňová – housle, Josef Špaček – violoncello (členové České filharmonie) a profesor Petr Mašlaň – varhany.

Od 17 hodin vystoupí na farním dvoře skupina Hradišťan vedená Jiřím Pavlicou. Jelikož se koncert bude konat venku za každého počasí, doporučujeme návštěvníkům vybavit se pláštěnkami.

Po celý odpolední program bude možnost prohlédnout si výstavu o životním osudu P.Toufara. Pro návštěvníky bude po celé odpoledne zajištěno občerstvení.

Za Nadační fond v Číhošti, předsedkyně NF - Věra Kovandová

Benefiční příspěvky na koncert skupiny Hradišťan odešlete nejpozději dne 15.7. 2017.

Koncert


HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Více informací na www.hradistan.cz.


Kostel a fara v Číhošti

Opravy a investice provedené v letech 2012 - 2016

Název akce Rok realizace Náklady celkem
Opravy vstupů do kostela, schodiště a dveře na kruchtu 2012 26.036,-
Restaurátorské zakrytí fresek 2013 42.320,-
Oprava tarasu, brány, nátěr plotu 2013 46.708,-
Elektroinstalace – kompletní výměna el. v kostele 2014 148.107,-
Odvlhčení kostela - odvětrávání vnitřní i venkovní, výmalba celého kostela 2014 880.194,-
Vybudování sociálního zařízení pro poutníky 2015 499.236,-
Střecha na věži kostela 2015 440.987,-
Fasáda celého kostela 2015 869.187,-
Hrob P.Toufara 2015 514.952,-
Chodníky ke kostelu 2016 200.340,-
Střecha- sínice, sanktusník 2016 198.460,-
Oprava farní zdi, rozpracováno 2016 48.979,-
Zaplynování kostela 2016 30.000,-
Celkem3.945.506,-


Zdroje financování: Částka
Farnost Číhošť 159.368,-
Nadační fond Číhošť 729.232,-
Diecéze Hradec Králové – fond solidarity 290.000,-
Ministerstvo kultury – havarijní fond 498.000,-
SZIF – obnova venkovské krajiny a památek 140.237,-
Kraj Vysočina – obnova památek 534.186,-
Obec Číhošť 85.917,-
Samostatná sbírka na hrob P.Toufarovi 514.952,-
Svépomoc – uznatelná položka dotace 993.614,-
Celkem 3.945.506,-


Práce svépomocí jsou uvedeny pouze u dotačních titulů, kde bylo možno touto položkou snížit vlastní finanční náklady.
Práce svépomocí byly prováděny téměř u všech realizovaných akcí, pouze nejsou vyčísleny.Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- P. Ing. Fiala Tomáš - +420 732 303 370, fialat@email.cz

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava


Blahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)