Informace pro dárce

Číslo účtu : 253 394 896 / 0300

Vzor darovací smlouvy: formát PDF / formát DOC

Email pro vystavení darovací smlouvy: kovandova@nfcihost.cz

Kazdý dárce si může určit, chce-li být uveden na seznamu dárců na našem webu.

.: Informace pro dárce :.

1. Takto poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce přesáhne 2 % základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč (v úhrnu darů).
Pokud zúčtování daně místo dárce provádí zaměstnavatel, předá zaměstnanec potvrzení o daru mzdové účtárně nejpozději do 15.února následujícího roku, která toto potvrzení zahrne do položek snižujících daňový základ zaměstnance.

2. Pokud je dárce právnickou osobou, musí mít dar, aby mohl být uplatněn odpočet od základu daně z příjmu právnických osob , hodnotu alespoň 2000,- Kč (v úhrnu darů). Nejvýše lze odečíst 5% z upraveného základu daně.

Nadační fond přijímá také dary v hotovosti. Za každý hotovostní dar bude vystaveno potvrzení. Hotovostní finanční dary přijímají:

Věra Kovandová – tel. 728 916 111
Milan Čepek – tel. 776 627 483
Pavlína Zdražilová – tel. 777 947 881
Jiřina Hoskovcová – tel. 723 746 393
Jaroslav Skála – tel. 732 988 178
Ing. Jana Hermanová – tel. 721 114 938
OÚ Prosíčka – starosta obce – tel. 724 182 907