Opravy

2017

2016

2015 Vybudování sociálního zázemí a oprava střechy

2014 Odvodnění a oprava elektroinstalace

2014 Výmalba kostela