Hrob P. Josefa Toufara

.: hrob Josefa Toufara :.

Díky velkorysosti mnoha dárců se podařilo shromáždit dostatečný obnos, který zcela pokryl náklady na schránu na tělesné ostatky, vybudování malé krypty v kostele v Číhošti i hrobové desky. Všem dárcům srdečně děkujeme a tímto sbírku na tento účel končíme. Samozřejmě budeme vděční za další dary na pokračující opravy místního kostela a na beatifikační proces.

Za farnost Číhošť – P. Ing. Tomáš Fiala
Za Nadační fond – Věra Kovandová
Postulátor procesu blahořečení – P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.

.: Náklady na hrob P. Toufara :.

Dary celkem: 517.453,- Kč
Uhrazené náklady za vrchní desku + schrány: 514.952,- Kč