Dárcovský formulář

3 + 3 =

Dárce svým podpisem uděluje Obdarovanému souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a od 25.května 2018 v souladu s čl.28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“)