Číhošťský zázrak

.: Příběh faráře Toufara :.

Od února roku 1948 působil v „číhošťském kostele“ farář Josef Toufar.

Do Číhoště byl dosazen z farnosti Zahrádka u Ledče nad Sázavou, odkud byl pro velký vliv na zdejší mládež „odejit“. Josef Toufar byl velmi oblíbený i na svém druhém působišti – v Číhošti …

Dne 11.12 1949, na třetí neděli adventní, se v Číhošťském kostele během mše svaté při promluvě několikrát pohnul kříž umístěný na svatostánku. Jak je vidět na fotografiích, pořízených o Vánocích 1949, kříž zůstal skloněný mimo svislou osu. Úkaz potvrdilo 19 svědků, účastníků mše svaté. Páter Toufar si podle svého vyjádření ničeho nevšiml. Dověděl se to až druhý den od kováře Pospíšila.

Pohyb kříže na oltáři se zopakoval několikrát ještě v lednu 1950.

O událostech v kostele se rozšířily zprávy do širokého okolí. Následkem toho se do Číhoště vydávalo mnoho věřících i církevních hodnostářů – z Číhoště se stávalo poutní místo. O „zázraku“ se mluvilo více než se tehdejší vládnoucí straně líbilo.

O události se začali zajímat církevní představitelé, tehdejší biskup Mořic Pícha ustanovil vyšetřovací komisi. Komise nemohla ani události zdokumentovat, zasáhla světská moc, totiž StB.

O zázraku byl záhy natočen propagandistický film „Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází“. Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti se nesměl promítat. Od té doby byla také obec Číhošť nadlouho vymazána z map ČR. Páter Toufar byl 28.1. 1950 zatčen, umístěn do věznice Valdice. Měl být přinucen k doznání, že při mši svaté manipuloval s křížem na oltáři. Zemřel v sanatoriu v Legerově ulici dne 25.2.1950, kam byl převezen a operován v beznadějném stavu po „péči StB“. Pohřben byl do hromadného hrobu v Praze-Ďablicích pod jménem Josef Zouhal.

.: Co se vlastně v Číhošti dne 11. 12. 1949 událo? Je několik teorií :.

u

Udělal to páter Toufar

Nejsou důkazy. Páter Toufar podle pamětníků nebyl manuálně zručný a doposud se nepodařilo nikomu zkonstruovat něco podobného, co by fungovalo, jak to prezentovala StB. Žádný ze svědků se nezmiňuje o kytici, která ve filmu StB zakrývá kříž a údajný ovládací mechanizmus.

u

S křížkem hýbal někdo za oltářem

I s touto hypotézou se zabývala StB. Nenašla důkaz.

u

Má to na svědomí Státní Bezpečnost. Značně rozšířená hypotéza

Dosud se nenašly v archivech žádné dokumenty, které by svědčily, že by se v Číhošti předem něco připravovalo.

Až po „sametové revoluci“ bylo o „číhošťském zázraku“ a faráři Josefu Toufarovi natočeno mnoho filmů i dokumentů, které se snažily pravdivě popsat tyto události.

Úkaz pohybu kříže na oltáři nebyl doposud plně objasněn. Co nám ještě zbývá? Telepatie, nadpřirozený úkaz?

Katolická církev se dosud k úkazu nevyjádřila. Jsou zde i jiné záhady. Kříž na oltáři, jak ukazují fotografie z té doby, zůstal pokroucený. Byl odvezen StB a není známo, co se s křížem stalo. Asi se nehodil jako předmět doličný.

Dne 11.12.1998 tj. čtyřicáté deváté výročí, tehdejší biskup Dominik Duka světil v kostele nový obětní stůl. V jinovatce zamrzlého okna fary se objevil obraz kříže (fotografie existuje), což také nikdo nedokáže uspokojivě vysvětlit. Dne 11.12 1999 padesát let po událostech, v dopoledních hodinách, v době kdy se sloužila mše svatá, umírá opat želivského kláštera Vít Tajovský, který byl s událostmi tehdejší vládnoucí garniturou spojován a byl s páterem Toufarem vězněn.

Náhody, souvislosti? Kdo ví a bude toto někdy objasněno?

Číhošť i po šedesáti třech letech přitahuje. Přijíždějí autobusy s věřícími, do kostela přicházejí turisté, jsou i lidé kteří obcházejí poslední pamětníky, věnují svůj čas bádání v archivech. Snaží se co nejvíc složit mozaiku událostí, které se v tomto kraji staly.