O nadačním fondu

.: Proč fond vznikl? :.

Důvodem vzniku Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti (dále jen “Nadační fond“) je shromáždit finanční prostředky a pomoci obnovit a udržet historickou hodnotu kostela pro další generace.

Číhošťský kostel se díky své historii – „číhošťskému zázraku“ spojeného se jménem umučeného kněze pátera Josefa Toufara – proslavil daleko za hranicemi své farnosti a je častým cílem farníků, turistů i novinářů.

Prosíme Vás, nezůstaňme lhostejní k této kulturní památce.

Zřizovatelem Nadačního fondu je obec Číhošť ve spolupráci s obcemi Prosíčka, Kynice a Vlkanov.

Kostel ve svém současném stavu vyžaduje nutné opravy, ale finanční příspěvky farníků a občasné finanční dary rozhodně nestačí na plánované práce.

Posláním Nadačního fondu je oslovit obyvatele příslušející do farnosti „číhošťského kostela“ ale i další občany, firmy, podnikatele, kteří mají k Číhošti nějaký vztah nebo by pouze chtěli finančně podpořit Nadační fond a jeho cíle. Další činností Nadačního fondu bude připravit podklady pro žádosti o dotace ze státního nebo evropského fondu a pokusit se získat i tyto prostředky.

Nadační fond má zřízen samostatný účet. Finanční příspěvky je možno předat i v hotovosti. Jména dárců budou zveřejněna na internetu – www.nfcihost.cz. Na výslovné přání mohou dárci zůstat anonymní.

Za poskytnutý finanční dar bude vystaven doklad. U finančních darů od fyzických osob ve výši min. 1.000,- Kč a darů ve výši min. 2.000,- Kč od právnických osob může být na požádání vystavena darovací smlouva (ke snížení daňového základu).

Nadační fond přijímá i dary nepeněžní – materiál na opravy, řemeslné služby, věcné dary.

Získané finanční prostředky budou převedeny na účet farního úřadu. Použijí se výlučně na předem určenou plánovanou akci. O přidělení nadačního daru farnímu úřadu na konkrétní opravu rozhoduje správní rada po konzultaci se správcem kostela. Správní rada má právo kontroly, zda darované prostředky byly správně užity.

Finanční příspěvky mohou být převedeny jako účelový dar také obci Číhošť v případě povinného spolufinancování při čerpání dotace na opravu nebo údržbu kostela.

O stavu finančních prostředků na účtu Nadačního fondu, o rozsahu potřebných oprav, jejich nákladech, postupu prací a o aktivitách správní rady Nadačního fondu budou zveřejňovány pravidelné informace výše uvedeným obcím, budou k vystaveny na nástěnce před kostelem a budou k nahlédnutí i na webových stránkách.

O stavu finančních prostředků na účtu Nadačního fondu, o rozsahu potřebných oprav, jejich nákladech, postupu prací a o aktivitách správní rady Nadačního fondu budou zveřejňovány pravidelné informace výše uvedeným obcím, budou k vystaveny na nástěnce před kostelem a budou k nahlédnutí i na webových stránkách.

Statut nadačního fondu