Naším cílem je obnova a udržování kostela Nanebevzetí Panny Marie

Tento kostel je místem takzvaného číhošťského zázraku...

a je již navždy spojen se jménem umučeného kněze Josefa Toufara.

Jako čihošťský zázrak je označována událost z 11. prosince 1949.

Při mši svaté, během kázání patera Toufara, došlo k pohybu kříže na hlavním oltáři.

Pater Toufar působil v Číhošti od roku 1948 až do svého zatčení v lednu 1950.

Pomozte nám zachovat památku i pro další generace. Děkujeme!

.: Aktuality / Pozvánky :.

Smírné pobožnosti

každá druhá sobota v měsíci

Vážení poutníci,

vy, kteří se chystáte nebo již opakovaně přicházíte na toto krásné poutní místo v Číhošti – chceme Vás informovat, že zde každou druhou sobotu v měsíci nadále probíhají smírné pobožnosti. Tyto pobožnosti byly započaty za dlouholetého působení Mons. Josefa Pospíšila, který tímto odpověděl na výzvu P. Marie z Fatimy, jež prosí o smírné pobožnosti jako zadostiučinění za hříchy naše i celého světa. V Číhošti bývá vždy vzpomenuto i na P. Josefa Toufara a odpuštění všem viníkům bezpráví z 50. let minulého století.

Smírné pobožnosti začínají v 8:45 hod modlitbou svatého růžence, následují loretánské litanie a v 9:30 hod je sloužena mše svatá, po které je možnost uctít Nejsvětější Svátost oltářní při adoraci. Pobožnost končí svátostným požehnáním.

Po celou dobu konání smírné pobožnosti je k dispozici fara s možností uvařit si čaj, kávu, ohřát sebe i jídlo. Pro poutníky, kteří by chtěli na faře přespat, je i tato varianta možná po předchozí domluvě se správcem farnosti. Na faře jsou ideální podmínky pro uspořádání vlastní duchovní obnovy pro menší skupiny.
Stravování (obědy, večeře) lze v případě zájmu domluvit i v místní hospůdce.

Ve složce kontakty jsou telefonní čísla na správce farnosti a místní hospůdku.

S přáním Božího požehnání a všeho dobrého

Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Připomínka pohybu oltářního kříže

10. a 17. prosince 2023

Nadační fond a Farnost Číhošť vás srdečně zvou na dvě akce:

V neděli 10.12. 2023 místní farníci osloví posluchače vzpomínkou na události z roku 1949, zamyslí se nejen nad následnými událostmi v roce 1950 ale i nad současným děním spojeným s P. Josefem Toufarem a také připomenou historii a význam doby adventu. Mluvené slovo bude proloženo citlivým hudebním doprovodem manželů Radových (manzeleradovi.cz).
Vstupné dobrovolné.

V neděli 17.12. 2023 bude hostem a také hlavním celebrantem mše svaté P. Michael Špilar, farář z Komunitního centra Matky Terezy v Praze (kcmt.cz).
Pater Špilar připomene události z 3. adventní neděle v roce 1949. Společná debata nad odkazem P. Josefa Toufara do dnešních dnů bude poté pokračovat po mši svaté v místním pohostinství.
Podrobnosti najdete na přiložené pozvánce (v pdf).

pozvánka na připomínku pohybu oltářního kříže 2023

Přihlášení je možné u paní Věry Kovandové (kovandova.vera@seznam.cz)

Adventní očekávání v Číhošti

9. prosince 2023

Nadační fond a Farnost Číhošť vás srdečně zvou na adventní duchovní obnovu.

Začneme v 8.45 v kostele společnou modlitbou růžence, na programu je dále mše svatá, přednáška p. Tomáše Fialy, soukromá adorace s možností přijetí svátosti smíření a společné ukončení ve 12.00 v kostele. Je také plánován oběd na faře.
Podrobnosti najdete na přiložené pozvánce (v pdf).
pozvánka na adventní setkání 2023

Přihlášení je možné u paní Věry Kovandové (kovandova.vera@seznam.cz)

Již proběhlé akce a fotogalerii najdete v záložce Aktivity nadačního fondu a fotogalerie.

.: O nadačním fondu :.

Důvodem vzniku Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti (dále jen “Nadační fond“) je shromáždit finanční prostředky a pomoci obnovit a udržet historickou hodnotu kostela pro další generace.

Číhošťský kostel se díky své historii – „číhošťskému zázraku“ spojeného se jménem umučeného kněze pátera Josefa Toufara – proslavil daleko za hranicemi své farnosti a je častým cílem farníků, turistů i novinářů.

Prosíme Vás, nezůstaňme lhostejní k této kulturní památce.

Zřizovatelem Nadačního fondu je obec Číhošť ve spolupráci s obcemi Prosíčka, Kynice a Vlkanov.

Kostel ve svém současném stavu vyžaduje nutné opravy, ale finanční příspěvky farníků a občasné finanční dary rozhodně nestačí na plánované práce.

.: O kostele :.

Gotický kostel je v Číhošti významnou stavbou a dominantou obce. Již František Palacký zmiňuje tuto stavbu ve svých Dějinách. O kostele jsou zmínky již z roku 1350. Původně byl kolem kostela hřbitov. Až do roku 1824 se kolem hřbitova pohřbívalo. Potom byl vybudován nový hřbitov.

.: Číhošťský zázrak :.

Dne 11.12 1949, na třetí neděli adventní, se v Číhošťském kostele během mše svaté při promluvě několikrát pohnul kříž umístěný na svatostánku. Jak je vidět na fotografiích, pořízených o Vánocích 1949, kříž zůstal skloněný mimo svislou osu. Úkaz potvrdilo 19 svědků, účastníků mše svaté. Páter Toufar si podle svého vyjádření ničeho nevšiml. Dověděl se to až druhý den od kováře Pospíšila.

Aktuality

Přihlašte se k odběru našich aktualit.