.: HLAVNÍ STRÁNKA :.Gospel workshop


Citát 9

„Realita rozhoduje"

Diskutér


Klíčové souvislosti:

1. Svět je nesmírně složitý a každou událost i činnost ovlivňuje nespočet okolních podmínek. My si můžeme něco sebelépe naplánovat, ale naše mysl stejně bude schopná postihnout pouze hlavní myšlenku. A pokud budeme velmi chytří, tak dokážeme kvalitně posoudit i vliv několika málo dalších souvislostí.
2. Proto vývoj obvykle probíhá tak, že se pokusíme něco vymyslet, nebo naplánovat. Pak to zrealizujeme a zjistíme, že to dopadlo jinak, než jak jsme očekávali. Prostě do toho vstoupily další okolností, které jsme nedokázali zohlednit. Ověřením myšlenky v praxi však získáváme reálnou informaci o její kvalitě a získáváme tím důležitý výchozí bod. Nyní se již můžeme soustředit na její zkvalitňování. Proto je většinou vývoj něčeho nového kombinací opakovaného plánování a experimentálního ověření. A pokud naše myšlenka nebude skutečně velmi kvalitní, tak se neuchytí, protože neobstojí v porovnání s myšlenkami druhých lidí.
3. Každý den vykonáváme nespočet činností, které nám přijdou samozřejmé a primitivní. Přesto před námi musel někdo tyto činnosti vymyslet a zdokonalit, aby se rozšířily. A každý vývoj vyžaduje schopného vynálezce, zručného experimentátora a obratného propagátora. A řekněme si narovinu, že je skutečným uměním přijít s něčím, co je současně přínosné i primitivní.
4. Proto není důležité, jak myšlenky vypadají "na papíře", ale především, jak obstojí v reálném světě. Navíc je dokonalý vývoj "od stolu" nesmírně náročný. Proto šetřeme energii a využívejme to, co již existuje. Opakované objevování Ameriky zbytečně vysiluje ??.Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti

Číhošť v minulosti


Oznámení

V souvislosti s probíhajícím procesem blahořečení P. Toufara budou stavební činnosti ve farnosti dočasně přerušeny. Veškeré finanční příspěvky, které byly věnovány na opravy kostela a fary v Číhošti, zůstávají na účtu NF. NF je připraven spolufinancovat budoucí stavební záměry v Číhošti. Finanční dary přijímáme bez omezení.

Předem děkujeme za podporu obnovy této významné kulturní památky i poutního místa.


KostelVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- Mgr. Pavel Jäger, tel.: +420 776 215 841

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)