Citát č. 1

„Lež potřebuje při střetu s pravdou skutečně skvělého advokáta“

Klíčové souvislosti
1. Lež nemá bez pravdy dostatečné schopného soupeře
2. Neúplná pravda bývá převlečenou lží
3. Při konfrontaci s pravdou bývá nedokonalost lži patrná
4. Velmi schopný obhájce dokáže úspěšně hájit i lež
5. Lhát je obtížnější než mluvit pravdu. Proto máme často při boji se lží za soupeře inteligentnější oponenty
6. Pokud má lež skvělého obhájce, tak nemusí být ani pravda všem zřejmá