Citát č. 3

„Byl to krutý génius, kdo první dokázal přimět druhé, aby více usilovali o dosahování jeho cílů, než o naplnění vlastního života“

Klíčové souvislosti
1. Obecně řečeno je naplněný život spjatý se seberozvojem, s dobře fungující rodinou, se správnou výchovou dětí a s dobrými vztahy s naším okolím.

2. To, zda máme naplněný život hlídá náš pud sebezáchovy a pokud on není spokojený, tak nás trápí úzkostmi a dalšími nepříjemnými pocity (tomuto tématu se věnuje většina dosavadních přednášek projektu Poznávání podstaty).

3. Je lákavé motivovat druhé různými cetkami v podobě peněz, luxusu a předstíraného respektu, aby oni zapomínali na to, co tvoří podstatu naplněného života a aby nám za ty bezcenné odměny pomáhali na vlastní úkor. Není těžké zasvětit práci pro druhé život, ale bez dětí po nás nic smysluplného nezůstane.

4. Zamysleme se nad tím, kolik z činností, které běžně děláme je smysluplných z pohledu našeho celého života a kolik z nich je vlastně pro nás nepřínosných.