Citát č. 7

„Lidstvo je tu již tisíce let. Proto hledejme smysl života v tom, co tu může být i po nás“

Klíčové souvislosti
1. Lidé tu jsou již nespočet generací. A toho dosáhli jedině tak, že si zajišťovali potomky, že prahli po zdokonalování svých schopností, že rozšiřovali sféru svého vlivu a že se naučili spolupracovat dřív, než se vzájemně povraždili.

2. Lidstvo tedy nemůže přežít, pokud by se většina lidí soustředila pouze na svůj život a na své pohodlí. Bez potomků, bez jejich rozvoje a bez rozvoje společnosti nečeká lidstvo žádná slavná budoucnost.

3. Přirozeným smyslem života je tedy to, abychom si zajistili potomky, kterým pomůžeme, aby se stali samostatnými a schopnými. Následovně bychom se měli věnovat zvyšování kvality naší rodiny, našeho okolí a celé společnosti.