Citát č. 9

„Realita rozhoduje“

Klíčové souvislosti
1. Svět je nesmírně složitý a každou událost i činnost ovlivňuje nespočet okolních podmínek. My si můžeme něco sebelépe naplánovat, ale naše mysl stejně bude schopná postihnout pouze hlavní myšlenku. A pokud budeme velmi chytří, tak dokážeme kvalitně posoudit i vliv několika málo dalších souvislostí.

2. Proto vývoj obvykle probíhá tak, že se pokusíme něco vymyslet, nebo naplánovat. Pak to zrealizujeme a zjistíme, že to dopadlo jinak, než jak jsme očekávali. Prostě do toho vstoupily další okolností, které jsme nedokázali zohlednit. Ověřením myšlenky v praxi však získáváme reálnou informaci o její kvalitě a získáváme tím důležitý výchozí bod. Nyní se již můžeme soustředit na její zkvalitňování. Proto je většinou vývoj něčeho nového kombinací opakovaného plánování a experimentálního ověření. A pokud naše myšlenka nebude skutečně velmi kvalitní, tak se neuchytí, protože neobstojí v porovnání s myšlenkami druhých lidí.

3. Každý den vykonáváme nespočet činností, které nám přijdou samozřejmé a primitivní. Přesto před námi musel někdo tyto činnosti vymyslet a zdokonalit, aby se rozšířily. A každý vývoj vyžaduje schopného vynálezce, zručného experimentátora a obratného propagátora. A řekněme si narovinu, že je skutečným uměním přijít s něčím, co je současně přínosné i primitivní.

4. Proto není důležité, jak myšlenky vypadají „na papíře“, ale především, jak obstojí v reálném světě. Navíc je dokonalý vývoj „od stolu“ nesmírně náročný. Proto šetřeme energii a využívejme to, co již existuje. Opakované objevování Ameriky zbytečně vysiluje ??.